Badanie echokardiograficze serca (USG serca z oceną przepływów krwi -doppler)

 

- badanie wielkości jam serca

- badanie grubości ścian serca

- badanie zastawek serca

- badanie przepływu krwi przez zastawki serca, ocena zwężeń/niedomykalnośći zastawek

- ocena kurczliwości serca

- ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej serca

 

Wskazania:  diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych w klatce piersiowej,   choroba   niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, kardiomopatie